I. Bendrosios nuostatos

SushiLounge.lt el. parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos kiekvienam Pirkėjui teikiančiam Prekių užsakymą šioje Parduotuvėje. Taisyklėse nurodomos "prekės" (toliau - Prekės) apima ir paslaugas, jeigu Parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos. Prekės – visa tai, kuo prekiaujama Parduotuvėje. Prekių savininkas ir Pardavėjas yra Parduotuvę administruojanti įmonė UAB "SushiLounge".

Prieš patvirtinant užsakymą, Pirkėjui būtina susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su paslaugų Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas Prekes, jis tai patvirtina varnele pažymėdamas "Aš sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis".

Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Parduotuvės Taisyklių daliai, jis negali pateikti užsakymo. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

SushiLounge.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai Pirkėjo nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas patvirtina, kad SushiLounge.lt e-parduotuvėje paslaugų teikimo Taisyklės yra viešai prieinamos ir nepaslėptos.

II. Privatumo politika

El. parduotuvėje www.SushiLounge.lt Pirkėjo Asmens duomenis tvarko Pardavėjo įmonė UAB “SushiLounge”.

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas vykdoma laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir BDAR - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra viešos ir jas lengva surasti el. parduotuvėje SushiLounge.lt.

Pirkėjas prieš sudarydamas Prekių pirkimo sutartį su Pardavėju, pažymi varnelę, kad perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymo tvarka nustatyta šiose Taisyklėse.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Pirkėjas el. parduotuvėje SushiLounge.lt pirkti Prekes turi teisę dviem būdais:

  • užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, kad sukurti asmeninę Pirkėjo paskyrą;
  • nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, pirkti kaip Svečias (šis būdas gali būti ne visuomet aktyvuotas).

2. Pirkėjas užsakydamas Prekes, atitinkamuose Pardavėjo el. parduotuvės informaciniuose laukuose, turi nurodyti savo vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie asmeniniai duomenys yra būtini Prekių užsakymo tinkamam įforminimui ir įvykdymui.

3. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir sutikdamas su Parduotuvės Taisyklėmis, leidžia, jog 2. punkte nurodyti jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tik Prekių pardavimo Parduotuvėje, bei Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini Prekių užsakymui suderinti ir įvykdyti. Pirkėjas gali sutikti gauti Pardavėjo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, informaciją apie išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas bei naujienlaiškius.

5. Pirkėjas sutinka, kad jo Asmeniniai duomenys būtų perduoti siuntų gabenimo įmonėms, kurios vykdo Pirkėjo Prekių pristatymą ir valstybinėms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

6. Pirkėjas sutinka, prekių atsiėmimo / pristatymo metu, Pardavėjo ir siuntų gabenimo įmonės darbuotojų prašymu, pateikti savo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie Pirkėjo duomenys bus naudojami tik tinkamam Asmens tapatybės vizualiniam identifikavimui.

7. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi prisijungti prie savo paskyros "Mano paskyra" ir nuimti varnelę apie sutikimą dėl naujienlaikškių prenumeratos.

8. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš 2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso, išsiųsdamas pranešimą adresu info@sushilounge.lt.

9. Pirkėjas turi teisę Pardavėjo prašyti raštiškai paaiškinti, kaip ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi šioje Parduotuvėje.

10. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir privalo laiku pakeisti ir papildyti savo Asmens duomenis.

11. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas Prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo paskyros prisijungimo duomenų. Kartu, Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti ir apmokėti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios teisinės ir finansinės atsakomybės.

12. Pirkėjas, susipažinęs su Privatumo politika ir „slapukų“ naudojimu, sutinka, kad jo kompiuteryje (el. įrenginyje) būtų įrašoma ši laikina informacija. Pirkėjas žino, kad Pardavėjas naudoja „slapukus” ir turi galimybę peržiūrėti, kokius „slapukus“ Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti, blokuoti dalį ar visus įrašytus „slapukus“. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (el. įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros el. parduotuvės SushiLounge.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją el. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Norėdami daugiau sužinoti apie „slapukus“ ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org.

13. Pirkėjas, bet kokiu atveju, prieš naudojantis el. parduotuvės SushiLounge.lt paslaugomis, turi užtikrinti savo naudojamo interneto ryšio bei elektroninės įrangos saugumą sertifikuota programine apsauga nuo kenkėjiškų programų. Taip pat savo elektroninėje įrangoje turi būti aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės, užtikrinančios Jūsų pačių Asmens duomenų apsaugą, saugų ryšį apmokant už Prekes bei konfidencialumą.

14. Pirkėjas turi teisę nutraukti, Pardavėjui patikėtų, Asmens duomenų tvarkymą - “būti užmirštas”. Tam tikslui, Parduotuvėje, reikia prisijungti prie savo Pirkėjo paskyros ir ją panaikinti.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:

1. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje SushiLounge.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, apmokėjimo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu, susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pardavėjas garantuoja, kad jo tvarkomi Asmens duomenys yra saugomi tik ES teritorijoje esančiuose saugiuose serveriuose.

4. Pardavėjas siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės el. parduotuvės SushiLounge.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (el. įrenginyje) įrašo trumpalaikę informaciją – “slapukus”. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio el. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui.

5. Pardavėjas Asmens duomenis tvarko ir saugo tokiais terminais:

  • Pirkėjo paskyra ir jos valdymas galioja – kol Pirkėjas nepanaikina savo paskyros. Pirkėjo pateiktus duomenis, patvirtinančius, jog sutikote su Privatumo politika, Pardavėjo įmonė gali saugoti ilgiau, jei to reikia, siekiant užtikrinti Pardavėjo interesus (pašalinti atitinkamų teisinių reikalavimų riziką).
  • Duomenys apie Pirkėjo veiksmus el. parduotuvėje ir pirkimus – saugomi 5 kalendorinius metus nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo dienos. Tačiau duomenys apie Pirkėjo pirkimus, susiję su mokesčių apskaičiavimu ir mokėjimu, Pardavėjo buhalterijoje bus saugomi 10 metų.
  • Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros, informacijos teikimas apie išskirtinius pasiūlymus, nuolaidas bei naujienlaiškių siuntimas - kol galioja Pirkėjo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienlaiškius. Pirkėjo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums ateityje pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

6. Pardavėjas siekia apsaugoti Pirkėjo asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tam tikslui Pardavėjo įmonė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis. Pardavėjo įmonės vykdomas asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

III. Pirkimo tvarka

Pirkėjas, apsilankęs Pardavėjo Parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias Prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis. Į krepšelį galima pridėti / išimti kiek norite Prekių, jos lieka krepšelio atmintyje.

Suformavus Prekių krepšelį, Klientas suveda Asmeninius duomenis ir papildomą informaciją, būtiną Prekėms pristatyti. Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę koreguoti Prekių krepšelį ir Asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui.

Toliau Pirkėjas pasirenka vieną iš pristatymo būdų: pristatymą per UAB "Vorbohle" ar atsiėmimą iš įmonės veiklos vykdymo adreso. Pasirinkęs Prekių pristatymą per UAB "Vorbohle" , Pirkėjas kartu patvirtina, jog su kurjeriu suderintu laiku, jis sutinka būti nurodytu adresu.

Dabar Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų apmokėjimo už Prekes būdų: Paysera LT, atsiskaitymą atsimėnimo COD (Cash On Delivery). Plačiau apie tai – V Taisyklių skyriuje "Saugus apsipirkimas".

Pirkėjas, prieš užsakymo pateikimą ir apmokėjimą, turi patvirtinti, kad yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis.

Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas SushiLounge.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna SushiLounge.lt Tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir SushiLounge.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai SushiLounge.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD).

Klientui pateikus užsakymą, SushiLounge.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

SushiLounge.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD), Klientui išsiunčiamas pranešimas asmeninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir SushiLounge.lt vykdymo pradžios momentu.

Kliento pateiktas užsakymas saugomas SushiLounge.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių asmens duomenų saugojimo termino.

Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės paslaugų Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės el. parduotuvėje. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Aprašyme pateikta informacija yra bendro pobūdžio ir ne visos savybės gali būti paminėtos. Originale galimi atspalvių, užrašų, įpakavimo, matmenų, funkcijų ir kitų savybių neesminiai skirtumai. Prašome visada vadovautis gamintojo pakuotėje esančia informacija, nurodytais prekių parametrais ir savybėmis.

Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

Kainos el. parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM. Vykdomos pardavimo skatinimo akcijos ar prekių kainos elektroninėje SushiLounge.lt parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis mūsų įmonės prekybos vietose ar tuo metu su jose vykdomomis akcijomis.

SushiLounge.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu SushiLounge.lt, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl SushiLounge.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jeigu SushiLounge.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Klientas turi teisę grąžinti netinkamą prekę Pardavėjui (Prekių grąžinimas).

SushiLounge.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. SushiLounge.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus. Visoms prekėms yra suteikiama garantija pagal LR įstatymus. Prekių gamintojai kai kurioms prekėms ar jų dalims suteikia išskirtines garantijas. Tokiu atveju už garantijos palaikymą atsakingas pats gamintojas - pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai.

5.2. SushiLounge.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytų prekių kiekį. SushiLounge.lt neatsako tais atvejais, kai Klientas neteisingai nurodė prekės duomenis užsakyme, pateiktame SushiLounge.lt.

5.3. SushiLounge.lt visais atvejais pateikia Klientui prekes, atitinkančias Užsakyme numatytus kriterijus.

5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras prekės rinkinys, SushiLounge.lt įsipareigoja pateikti visus į rinkinį įeinančius daiktus ir jų priedus.

5.5. Prekės pristatomos saugiai supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės Klientą pasiektų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes SushiLounge.lt Parduotuvėje nurodytų saugių apmokėjimo būdų:

Mokėjimu per PAYSERA.LT "banklink" mokėjimų sistemą – tai saugus tiesioginis atsiskaitymas prisijungus prie Jūsų banko elektroninės bankininkystės sąskaitos.

SB Lizingas arba Moki Lizingas mokėjimo platformoje.

Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik diansa.lt gavus apmokėjimą už prekes (išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu - COD).

Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes prekės pristatymo metu COD, užsakytos prekės klientui gali būti išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

VI. Prekių grąžinimo ir keitimo bendros sąlygos

Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais arba jam nepatikusias prekes grąžinti.

Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo priima ar atsiima siuntą). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka šiuos reikalavimus:

a) nebuvo naudotos (išskyrus garantinį naudojimą),

b) nebuvo sugadintos apžiūrint,

c) neprarado prekinės išvaizdos išpakuojant,

d) nesugadinta originali prekės pakuotė.

4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

5. Už grąžinamos prekės saugų supakavimą yra atsakingas pirkėjas. Prekės vien tik originalioje pakuotėje siųsti atgal negalima - būtina ją dar supakuoti į kitą saugią pakuotę / dėžę, kad apsaugoti originalią pakuotę nuo pažeidimų. Grąžinama prekė turi būti gamintojo pakuotėje ir su visais jai priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.) ir dovanomis (jei tokių buvo). Grąžindamas prekes, visai atvejais Klientas privalo pridėti SushiLounge.lt prekių įsigijimo dokumentus ar jų kopijas.

6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui raštu susisiekus su el. parduotuvės administratoriumi ir užpildžius formą, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti SushiLounge.lt susidariusį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą SushiLounge.lt banko sąskaitą.

8. Tais atvejais, kai SushiLounge.lt neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui grąžinama sumokėta suma.

9. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių VI dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos už prekių grąžinimą, Klientui negrąžinamos. Klientas visada pats gali pasirinkti prekės grąžinimo būdą: per UAB "Vorbohle" ar atvežti į pardavėjo įmonę.

Detalizuotos prekių grąžinimo / keitimo ir pinigų išmokėjimo taisyklės.

VII. Prekių pristatymas

SushiLounge.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo tada, kai mes gauname pranešimą iš banko, kad atlikote apmokėjimą (išskyrus užsakymus, kai pasirenkamas apmokėjimas pristačius prekę). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai SushiLounge.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių (gamtos stichijų, karantino režimo, komendanto valandos, šventinių nedarbo dienų laikotarpio ir ženklaus siuntų srauto išaugimo). Tokiu atveju, SushiLounge.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti naujus prekių pristatymo terminus.

Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamos spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai SushiLounge.lt.

VIII. Kitos nuostatos

Visi pranešimai SushiLounge.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu info@sushilounge.lt

Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir SushiLounge.lt vyksta valstybine kalba.

Product added to wishlist

Norėdami tęsti naršymą mūsų svetainėje, Jūs sutinkate su svetainės privatumo politika